Skærtorsdag

Tekster: Johannesevangeliet kapitel 13 versene 1-17 og Lukasevangeliet kapitel 22 versene 7-23

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus indstiftede nadveren - den nye pagts måltid, fuldendelsen af påskemåltidet, mindet om Jesu offerdød, syndernes forladelse, taksigelsen og glæden, forventningen om den himmelske glædesfest, fællesskabet mellem brød og vin og Krist legeme og blod og det fællesskab og den enhed, som det ene brudte brød skaber.
På skærtorsdag møder vi både synden og nåden i højeste potens: Synden vokser denne aften med forrædderi, fornægtelse, storhedsvanvid hos disciplene og mordplaner mod Jesus. I kontrast dertil står Jesu hengivenhed, som vi ser den i nadveren og i fodvaskningen. Jesus arrangerer en "nådens bordplan". Jesus giver forræderen Judas hæderspladsen til venstre for ham. Forræderen elskes og æres selvom Judas' hjerte er lukket og Satan farer i ham. Den yngste, nemlig Johannes, får pladsen til højre for Jesus. Peter får den ringeste plads - måske for at lære ham noget om nåden og at tjene.
I fodvaskningen tager Jesus kjortlen af, tager tjenertøjet på og tjener dem - et billede på det, der sker langfredag. Men det foregriber også, hvad der sker påskedag, for han tager sine klæder på igen og sætter sig - nemlig ved Guds højre hånd.
Det er jødernes påskefest - fejringen af udfrielsen fra slaveriet i Egypten, og det er ind i den tradition Jesus skaber nadveren. Dermed forvandler han påsken gennem sin død og opstandelse til et større exodus, nemlig en udgang fra syndens slaveri til et liv i frihed i Kristus under Åndens ledelse.
En kristen er i fællesskab med Kristus og lever i en stadig modtagelse af ham i nadveren. Vi møder i Jesus en kærlighed uden grænser, som er helt ufattelig og uden sidestykke. Når vi nu modtager en sådan kærlighed sætter det os også i gæld, kærlighedens gæld. Vi skylder at gøre mod andre, som Jesus har gjort mod os. Amen.
(Tankerne fra denne andagt er hentet i Flemming Baatz Kristensens bog "På pilgrimsrejse i kirkeåret I" i afsnittet om skærtorsdag. Billedet er lånt fra timeanddate.com)