Café Quindfolk d. 22. februar kl. 18.00

-->
Syriske Narin Gunilla:
Om at måtte sige farvel til alt det kendte – og starte helt forfra
Godt selskab - Syrisk mad – Mere viden 
-->
Torsdag d. 22. februar kl. 18.00-20.30
For få år siden levede Narin Gunilla og hendes mand et godt og fredeligt liv i Syrien med deres fem børn. Narins mand havde en tekstilfabrik, og hun arbejdede også selv.
Så kom krigen. Og alt forandrede sig for Narin Gunilla og millioner af andre syriske mennesker, som blev drevet på flugt. Narin og hendes mand kommer fra området ved Afrin nær den tyrkiske grænse, som  i øjeblikket er hårdt ramt.
I Café Quindfolk vil Narin Gunilla, som i dag bor i Varde og går på VUC, fortælle, om familiens liv før, under og efter flugten. Hun taler et fint dansk, så der er god mulighed for at blive klogere på, hvilke udfordringer syriske flygtninge møder.
Først spiser vi sammen - og denne gang skal vi have lækker syrisk mad. Prisen er 100 kroner (75 kr. for studerende og pensionister).
Tilmeld dig meget gerne straks – det er en stor hjælp, når maden skal planlægges – eller senest mandag 19. februar til Anne Hedegaard Haldan på mail:
annehaldan@gmail.com eller tlf. 2239 0902.

Efter programmet er der mulighed for at deltage i en kort, fredfyldt refleksion i kirken.
Vi ser frem til at ses.
Café-udvalget i Metodistkirken
Norgesgade 38, Esbjerg
       

Andagtsmateriale til fastetiden

Igen i år i Metodistkirken i Danmark er der udviklet et andagtsmateriale til fastetiden. Denne gang er det Louise Aaen og Mark Lewis, præster i Strandby, der har udarbejdet det. Du finder det i kirken.Er din Gud for lille?
I fastetiden tager vi fat i et af de allervigtigste emner inden for troens ver- den, nemlig vores gudsbillede og gudsforståelse. I disse dage, er troen på Gud o e lagt op til stor debat, hvor folk på alle sider af sagen fremhæver synspunkter, som argumenterer enten for eller imod Guds eksistens. Men der er o e noget, der mangler i menneskers påstande om Guds eksistens, når de kommer frem i det o entlige rum. Det handler netop om, hvilken slags ”gud” man argumenterer enten for eller imod. Kan det være, at vores forståelse af gud er for lille?
Alle mennesker kan roligt blive enige om, at det nærmest er umuligt at navigere sig igennem livet uden at tro på noget, der er større end os selv. For dem, der vælger Gud fra, vil der højst sandsynligt komme én eller an- den form for erstatning: staten eller regeringen, humanisme, et moralko- deks eller en ideologi, fornøjelse, rigdom, osv. Disse ting kan o e opfylde et religiøst behov for orden og forbindelse med andre mennesker, vores omgivelser og verden, men er ikke i sig selv i stand til at tilfredsstille den dybeste længsel e er mening og åndelig befrielse.
Ikke desto mindre, når vi begynder at tale om Gud, er der alligevel behov for dybere e ertanke. Det giver ikke mening, at sige til sig selv, at troen på Gud er min grundlæggende overbevisning, hvis ikke jeg er klar over, hvil- ken slags Gud jeg egentlig tror på. Problemet for mange af os er, at vores forestillinger om Gud og det åndelige ”univers” er præget af vrangbilleder og fortegnede opfattelser. Ligner gud for dig, f.eks., en streng forælder eller en skrap autoritær person, ivrige e er at angribe dig, når du gør no- get forkert? Er gud nærmest en tanke, som er proppet ned i en kasse og trukket frem kun til særlige højtider eller når livet er svært? Ligner gud for dig, en skægstryggende bedstefar, en kosmisk julemand, en slags duk- kefører eller en ”kum-ba-ya-syngende hippie”, som ellers er sød nok, men ikke i stand til at udruste os til at færdes i den virkelige verden? Så er det muligt, at din gud er for lille.

Velkommen til gudstjeneste på søndag d. 21 januar

Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 10.30. Det bliver en festlig anledning - vores biskop Christian Alsted kommer på besøg. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise frokost sammen.
Velkommen til alle!

Velkommen til julegudstjeneste søndag d. 24. kl. 14.00 v. pastor Christina Preisler.


Fejl i menighedsbladet

Der er desværre sket en fejl i menighedsbladet. Der står, at der er gudstjeneste på søndag, men det er forkert. Der er gudstjeneste d. 19. Det er altid d. 1. og 3. søndag i måneden. Vi beklager fejlen.

Aflysning af Café Quindfolk

Kære quinder.

Vi er desværre nødt til at aflyse Café Quindfolk på torsdag 2. november.
Dels er cafégruppen ramt af influenenza - dels var der mange, der ikke kunne deltage denne gang.
Vi håber at vende tilbage med Luther og Wesley en anden god gang.

Café Quindfolk AFLYST

-->
To mænds rejse og reformation
Om Luther og Wesley
Godt selskab - God mad – God viden
          

-->
Torsdag d. 2. november kl. 18.00-20.30
I Danmark kender vi Folkekirken som den almindelige kirke. Andre steder i verden er Metodistkirken den almindelige kirke.
Torsdag 2. november benytter vi i Café Quindfolk 500 året for reformationen til at kaste lys over ligheder og forskelle på de to kirker.
Pastor Christina Preisler tager udgangspunkt i den fromme tyske munk Martin Luthers og den lige så fromme engelske præst John Wesleys liv.
De mødte aldrig hinanden, for der var 200 års forskel på dem, men begge havde de deres hyr med at leve op til deres eget billede af, hvordan en kristen bør være – og begge fik de en skelsættende aha-oplevelse af, at de ikke skulle være eller gøre noget bestemt for at være omfattet af Guds kærlighed.
Sjovt nok ud fra præcis det samme stykke i bibelen.
Det kom til at forandre deres liv.  Det kom også til at forandre deres omverden, og begge blev ophavsmænd til nye kirker.
Velkommen til en spændende aften, hvor der også bliver sat god tid af til spørgsmål.
Inden Christinas indlæg spiser vi sammen - og der er dækket op med en rar buffet. Prisen er 100 kroner (75 kr. for studerende og pensionister).
Tilmeld dig senest mandag 30. oktober til Anne Hedegaard Haldan på mail:
annehaldan@gmail.com eller tlf. 2239 0902.

Efter programmet er der mulighed for at deltage i en kort, fredfyldt refleksion i kirken.
Vi ser frem til at ses.
Café-udvalget i Metodistkirken
Norgesgade 38, Esbjerg