ALT er aflyst

Vi skal passe på hinanden og det gør vi også i Skt. Johannes. Derfor har det været en meget stille uge siden i onsdags, hvor studiegruppen ikke mødtes og vi havde ikke gudstjeneste i søndags.
Vi fortsætter med aflysningerne indtil vi igen får lov at mødes.
Hold øje med vores facebook side hvor der bliver lagt små andagter, bibeltekster, sange mm ud.
Vi ses - på et tidspunkt :)

"Det er kun moderne slaphed, der forsøger at gøre synder til rettigheder!"


”Det er kun moderne slaphed, der forsøger at gøre synder til rettigheder”
Det er et citat fra TV serien ”The Young Pope”. Det er en serie, der kunne være mange holdninger til, men der kommer mange teologiske guldkorn gennem den første sæson, og et af de guldkorn er ”det er kun moderne slaphed, der forsøger at gøre synder til rettigheder”. Vi er blevet så forskrækket over at kalde noget en synd, at stå fast på Bibelens lære om, hvad der er rigtig og forkert. Vi trækker på skulderen og siger, at det er op til den enkelte. Dertil har vi i vores samfund fået en vanvittig trang til at påberåbe os vores ret, og i den påberåbelse har vi kun øje for vores egen ret, men hvad med alle omkring os? Hvad sker der med dem og deres ret, når vi påberåber vores? Vi er endt i et egoistisk kaos, hvor din måde at se livet på er lige så god som min, og hvis du ikke mener, at det er forkert, så er det det selvfølgelig ikke for dig, selvom det måske er det for mig.
Det er helt modsat, hvad Bibelen lærer os, nemlig, at der er én vej, én sandhed og ét liv – Jesus Kristus. Vi har en kæmpe opgave foran som kirke – at være lys og salt midt i alt kaos af uretfærdighed, vold, krig, sult, nød og egoisme. Men vi skal passe på, at vi i kirken ikke bliver ligesom verden i forsøget på at være en kirke, hvor der er plads til alle. Der er stor forskel på, at alle er velkomne og alt er tilladt. Kirken er sat her til at vise ”vejen, sandheden og livet”. Vi må ikke fordømme, det gjorde Jesus heller ikke, men han viste dem, at der var en bedre vej at gå end syndens og det er Guds. Jesus siger til kvinden, der er dømt for ægteskabsbrud og står til stening” heller ikke jeg fordømmer dig…” – ofte stopper vi der og har fokus på, hvordan Jesus elsker og omfavner alle, men Jesus stoppede ikke der. Han fortsætter: ”gå bort og synd ej mere”. Jesus elsker os for meget til kun at elske os. Han ønsker at forandre os, så synden ikke har tag i os mere.

Christina Preisler


Godt nytår


Prædiken fra Hellig Tre Kongers søndag
 
Der har været mange forklaringsmodeller, hvad stjernen, der stod og lyste klar over Betlehem kunne have været – komet er en af dem, og der var en omkring denne tid, men for tidligt. Mere sandsynligt er det, at planeten jupitor og Saturn var I forbindelse med hinanden 3 gange I 7 f. Kr. Jupiter var den royale planet og Saturn var nogen gange set på som at repræsentere jøderne, og så bliver konklusionen: en ny jødernes konge skulle fødes. Vi kan ikke med garanti sige, at dette var grunden til, at de vise mænd kom fra øst, men det er ret sikkert, at når eftertænksomme astrologer ser noget usædvanligt på himlen, vil de undersøge, hvad der foregår. Og hvis de så også havde penge, hvilket det tyder på, så havde de ikke svært ved at tage rejsen.
Matthæus er ikke (ligesom jeg nævnte juleaften) ved at fortælle en hyggelig billed-bogs historie, som vi så ofte kommer til at gøre det til – ligesom med juleevangeliet. Hvor visemænd kommer til stalden med gaver til det lille barn. Fx nævner Matthæus faktisk slet ikke en stald. Maria og Josef levede simpelt hen i Betlehem på den tid, og flyttede først til Nazaret senere. Han nævner heller ikke noget om, at de besøgende selv var royale. Overtonerne i denne beretning er ret anderledes.
Det Matthæus her fortæller os er politisk dynamit. Matthæus gør det klart, at Jesus er den sande konge af jøderne, og Herodes er den falske. Herodes selv døde ikke mange år efter Jesu fødsel, men hans søn Herodes Antipas tog over, og Herodes-familien tog ikke let og venligt på ideen om, at nogen anden skulle være jødernes konge.
Ankomsten af de vise mænd introducerer os for noget, som Matthæus ønsker at gøre os klart helt fra start. At Jesus er jødernes konge , betyder ikke, at hans regeren er begrænset til jøderne. Når vi ser i profetierne omkring den kommende konge, den kommende Messias fx Salme 72, Esajas 11,1-10, ser vi, at I hjertet af disse profetier, at Messias’ regeren ville bringe Guds retfærdighed og fred til hele verden. Matthæus slutter også sit evangelie af med missionsbefalingen – gå ud og gør ALLE folkeslag til mine disciple.
Selv her som lille ukendt baby/dreng ser vi, hvad der er i vente. De gaver visemændene kommer med er en konge værdig.
Der er en anden måde, hvorpå denne beretning peger frem mod klimaks i evangeliet. Jesus vil mod slutningen stå ansigt til ansigt med en repræsentant for verdens mægtigste konge, Pilatus – Cæcars underordnet. Pilatus har ret anerledes gaver at give ham selvom også han er advaret gennem en drøm ikke at gøre Jesus noget. Soldaterne er de første hedninge efter de vise mænd til at kalde Jesus for jødernes konge, men den krone de giver ham er lavet af torne og hans trone er et kors. Og lige der I stedet for en lysende stjerne, vil der være totalt mørke. Midt I mørket skal vi høre en hednings stemme “ja, han var sandelig Guds søn”
Det Matthæus beder os om I denne tekst er at lytte til hele historien. Tænke over, hvad det betød for Jesus at være den sande jødernes konge.
Og så bliver vi opfordret til at komme til Jesus – hvilken vej vi nu enten måtte tage/ har mulighed for at tage, og med os bringe de bedste gaver, som vi kan finde.
På den måde passer den her tekst fantastisk godt til pagtsgudstjenesten – lad os på ny sammen med de vise mænd knæle ned for Jesus I tilbedelse og med de bedste gaver, som vi kan finde – vores hjerte, sind og tanker – hele os og hele vores liv.

Billedet er lånt fra Bibelselskabets hjemmeside: www.bibelselskabet.dk
 

Glædelig jul


Det er blevet jul igen. Forberedelses tiden er forbi – nu er den her. Endnu engang lyder julens budskab til os: Gud er blevet menneske , han har ladet sin søn føde. Kristus. Herren. Verdens frelser – men spørgsmålet melder sig: er han også din frelser?
Da budskabet lød for hyrderne, tog de straks af sted for at se ham, og da de fortalte, hvad englene havde sagt, står der, at folk undrede sig, men Maria gemte det i sit hjerte. Messias, verdens frelser, i en stald – kunne det nu passe?
Det kan man faktisk spørge om mange gange, når man læser om Jesus: jomfrufødslen, blinde ser, døve høre, spedalske bliver raske, vand bliver til vin, stormen adlyder, hjerter bliver forvandlet, døde bliver vækket til live igen, opstandelsen, himmelfarten – og hans genkomme… der er rig mulighed for at spørge: kan det nu passe?
Det spørgsmål er der kun en, der kan hjælpe dig med at besvare, nemlig Jesus selv. Ingen anden kan overbevise dig om, at det kan passe.
At det kan passe, at den nat for længe siden fik Guds kærlighed en menneskekrop, og når man møder ham, når man lader julens budskab få plads i ens indre, så bliver ens liv, en selv forvandlet – Guds kærlighed er overvældende. Den nedbryder murer, tvivl, fjendskab, had.
Det glædelige budskab som hyrderne blev mødt med af englene, om kærlighed, fred, barmhjertighed, nåde - møder os igen denne dag. Spørgsmålet er, hvad vi stiller op med det?
Trækker vi på skulderen og tænker – fint med en grund til festligheder, men hvad har det ellers med mig at gøre?
Løber vi afsted sammen med hyrderne, glæder os over synet – men når vi drager derfra, så vender vi bare tilbage som om intet var hændt?
Eller løber vi afsted med det mål for øje at se og møde verdens frelser og lade ham blive vores frelser også. Lade det påvirke vores liv og lade det få konsekvenser? Er vi villige til at lade Jesu fødsel, Jesus selv, afgørende betydning i vores liv? Er vi villige til at løbe afsted sammen med hyrderne, når vi ved, at det betyder, at tro, ikke bare på kærligheden, men hele Bibelen med alt, hvad den indeholder? – også det vi synes er svært og ikke rigtig kan forholde os til? – det betyder ikke, at Bibelen er outdated eller ikke passer til vores kultur eller at vi kan skære ting væk fra den. Bibelen er Guds ord – som er blevet kød og blod i Jesus – og selvom der er ting vi kan være uenige i eller ikke forstår, betyder det ikke Bibelen er forkert, men at vi har behov for at vokse som troende mennesker, lære Gud bedre at kende, lade Helligånden arbejde mere i vores liv.
Julen er ikke kun hygge – vi må passe på med at romatisere den for meget. Det er også den barske virkelighed… (jf billedet af en lidt anderledes julekrybbe - Maria ligger og sover, mens Josef holder Jesus. Det er hårdt at få et barn- og det bliver nok ikke nemmere af at være i en kold krybbe med lugt af dyr og langt væk hjemmefra) lyset kommer til verden, til den barske virkelighed, Guds lys, der skal vise os vej, omslutte os og lade os leve i det, men når verdens lys kommer til verden, betyder det også mørket må vige, og det kan vi nok hurtig blive enige om er en god ting, men processen kan godt være hård. Vi er inviteret til at leve i lyset, men vi skal selv tage beslutningen om at vi vil det –med Guds hjælp. Men vi er med i kampen. Både fordi kampen foregår inden i os også, men også fordi vi hver dag bliver stillet i situationer, hvor vi skal vælge om vi vil følge Guds vilje og leve i lyset eller om vi bliver stående i mørket.
Julen er begyndelsen på en ny begyndelse – en begyndelse som vi er inviteret med ind i, begyndelsen for en ny begyndelse for alle. Det begynder i julen og bliver gjort færdigt i påsken på korset og med opstandelsen. Lyset har vundet over mørket. Guds kærlighed, barmhjertighed, glæde, fred og nåde er stærkere end noget andet, og det kom til jord i Jesus – lad os tage i mod ham og lade ham forvandle vores liv, så vi også kan være med til at skabe en forandring i verden – tænde lys i mørket.
Glædelig jul! Amen.

Fælles arrangement med Folkekirken

"Én tro, én dåb og én nadver" sådan lyder titlen på den aftale, der er indgået mellem Folkekirken og Metodistkirken.
Sådan en aftale på papir er jo kun noget ved, hvis der også sker noget i praksis. Derfor holdes der et fælleskirkeligt arrangement tirsdag d. 19. nov kl. 16.30 i Vor Frelsers Kirke.
Der er gudstjeneste, fællesspisning og foredrag med debat.
Alle er hjertelige velkommen.
SENEST tilmelding d. 12. nov til esbjerg@metodistkirken.dk hvis man ønsker at spise med.Velkommen tilbage efter sommerferien

Med temaet "Er det kirke" er vi her efter sommerferien begyndt en prædikenserie om kirken, dens opbygning og den 5-foldige tjeneste, som Paulus beskriver i Efesosbrevet kapitel 4. Vi har haft en dejlig søndag i Bork Havn, Mad&Fællesskab er begyndt igen og det samme er studiegruppen.
Velkommen til en ny sæson i Skt. Johannes.

STUDIEGRUPPE

I efteråret vil studiegruppen i Skt. Johannes kirke arbejde med bogen SYND FOR BEGYNDERE af Kristian Bøcher. Bibelselskabet skriver følgende:
"Er vi allesammen syndere?
Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte spise af kundskabens træ, før Eva kastede sig over æblerne og tog Adam med i (synde)faldet. Synd har med andre ord været med os fra starten, men hvad er synd i grunden? Og handler synd kun om mad og forbudte lyster?

SYND FOR BEGYNDERE dykker ned i Bibelen og kigger nærmere på synd som fænomen – fra syndefald over afladsbrev til sex og andre fristelser.

Kristian Bøcker (f. 1966) er sognepræst i Jelling og tidligere viceforstander på Brandbjerg Højskole. Har i flere år bidraget med kronikker og klummer til Kristeligt Dagblad og er derudover kendt for satiresiden ”Hyrdebrevet Søndag Morgen”, hvor han med et glimt i øjet skildrer kirkelivet fra en mere humoristisk vinkel."

ALLE er velkommen til at være med. Vi mødes torsdage i ulige uger. Vi begynder torsdag d. 29. august kl. 19.30. Det koster 200kr at være med. Det er inkl bogen og kaffe og kage til vores aftner.