Velkommen til gudstjeneste på søndag d. 21 januar

Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 10.30. Det bliver en festlig anledning - vores biskop Christian Alsted kommer på besøg. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise frokost sammen.
Velkommen til alle!

Velkommen til julegudstjeneste søndag d. 24. kl. 14.00 v. pastor Christina Preisler.


Fejl i menighedsbladet

Der er desværre sket en fejl i menighedsbladet. Der står, at der er gudstjeneste på søndag, men det er forkert. Der er gudstjeneste d. 19. Det er altid d. 1. og 3. søndag i måneden. Vi beklager fejlen.

Aflysning af Café Quindfolk

Kære quinder.

Vi er desværre nødt til at aflyse Café Quindfolk på torsdag 2. november.
Dels er cafégruppen ramt af influenenza - dels var der mange, der ikke kunne deltage denne gang.
Vi håber at vende tilbage med Luther og Wesley en anden god gang.

Café Quindfolk AFLYST

-->
To mænds rejse og reformation
Om Luther og Wesley
Godt selskab - God mad – God viden
          

-->
Torsdag d. 2. november kl. 18.00-20.30
I Danmark kender vi Folkekirken som den almindelige kirke. Andre steder i verden er Metodistkirken den almindelige kirke.
Torsdag 2. november benytter vi i Café Quindfolk 500 året for reformationen til at kaste lys over ligheder og forskelle på de to kirker.
Pastor Christina Preisler tager udgangspunkt i den fromme tyske munk Martin Luthers og den lige så fromme engelske præst John Wesleys liv.
De mødte aldrig hinanden, for der var 200 års forskel på dem, men begge havde de deres hyr med at leve op til deres eget billede af, hvordan en kristen bør være – og begge fik de en skelsættende aha-oplevelse af, at de ikke skulle være eller gøre noget bestemt for at være omfattet af Guds kærlighed.
Sjovt nok ud fra præcis det samme stykke i bibelen.
Det kom til at forandre deres liv.  Det kom også til at forandre deres omverden, og begge blev ophavsmænd til nye kirker.
Velkommen til en spændende aften, hvor der også bliver sat god tid af til spørgsmål.
Inden Christinas indlæg spiser vi sammen - og der er dækket op med en rar buffet. Prisen er 100 kroner (75 kr. for studerende og pensionister).
Tilmeld dig senest mandag 30. oktober til Anne Hedegaard Haldan på mail:
annehaldan@gmail.com eller tlf. 2239 0902.

Efter programmet er der mulighed for at deltage i en kort, fredfyldt refleksion i kirken.
Vi ser frem til at ses.
Café-udvalget i Metodistkirken
Norgesgade 38, Esbjerg

Nyt forløb i studiegruppen

Studiegruppen tager nu fat på et kort forløb om trosbekendelserne.
Hvordan blev de til og hvorfor og hvornår?
Hvad betydning har de i dag?
Vi søger dybt i teksterne.
Det vil forløbe over to måske tre torsdage.
Den første er 12. oktober kl. 19.30 og derfra hveranden torsdag.
Alle er meget velkomne.

Kontakt pastor Christina Preisler for mere information eller tilmelding.
esbjerg@metodistkirken.dk
29821262

BØRNEGUDSTJENESTE

Velkommen i kirke søndag d. 1. oktober kl. 10.30 - det er for børn!
Det skal handle om venner og i den anledning har vi et venskab i kirken. Kom og se, hvad der gemmer sig derinde.
Vi skal synge, lege, male, høre bibelhistorier. Tag gerne dine venner med!