"Det er kun moderne slaphed, der forsøger at gøre synder til rettigheder!"


”Det er kun moderne slaphed, der forsøger at gøre synder til rettigheder”
Det er et citat fra TV serien ”The Young Pope”. Det er en serie, der kunne være mange holdninger til, men der kommer mange teologiske guldkorn gennem den første sæson, og et af de guldkorn er ”det er kun moderne slaphed, der forsøger at gøre synder til rettigheder”. Vi er blevet så forskrækket over at kalde noget en synd, at stå fast på Bibelens lære om, hvad der er rigtig og forkert. Vi trækker på skulderen og siger, at det er op til den enkelte. Dertil har vi i vores samfund fået en vanvittig trang til at påberåbe os vores ret, og i den påberåbelse har vi kun øje for vores egen ret, men hvad med alle omkring os? Hvad sker der med dem og deres ret, når vi påberåber vores? Vi er endt i et egoistisk kaos, hvor din måde at se livet på er lige så god som min, og hvis du ikke mener, at det er forkert, så er det det selvfølgelig ikke for dig, selvom det måske er det for mig.
Det er helt modsat, hvad Bibelen lærer os, nemlig, at der er én vej, én sandhed og ét liv – Jesus Kristus. Vi har en kæmpe opgave foran som kirke – at være lys og salt midt i alt kaos af uretfærdighed, vold, krig, sult, nød og egoisme. Men vi skal passe på, at vi i kirken ikke bliver ligesom verden i forsøget på at være en kirke, hvor der er plads til alle. Der er stor forskel på, at alle er velkomne og alt er tilladt. Kirken er sat her til at vise ”vejen, sandheden og livet”. Vi må ikke fordømme, det gjorde Jesus heller ikke, men han viste dem, at der var en bedre vej at gå end syndens og det er Guds. Jesus siger til kvinden, der er dømt for ægteskabsbrud og står til stening” heller ikke jeg fordømmer dig…” – ofte stopper vi der og har fokus på, hvordan Jesus elsker og omfavner alle, men Jesus stoppede ikke der. Han fortsætter: ”gå bort og synd ej mere”. Jesus elsker os for meget til kun at elske os. Han ønsker at forandre os, så synden ikke har tag i os mere.

Christina Preisler