Overrask verden


Efter påske og frem til sommer går vi i gang med en ny prædikenserie ”Overrask verden”. Den er inspireret af Michael Frost’s bog ”Surprise the World – the five habbits of highly missional people”
Hvordan kan vi leve vores liv, så vi med hele vores liv arbejder med på Guds mission?
Det handler om at række op til et dybere forhold med Gud, ind til en stærkere fornemmelse af fællesskabet med andre kristne og ud til nabolaget.
Vi vil gennem gudstjenesterne se på vigtigheden af, at ens retning går tre veje: op, ind og ud og hvordan de er afhængige af hinanden. Vi vil også se på nogle helt konkrete vaner, man kan indarbejde i sin hverdag, som hjælper en til at være i mission i sin hverdag og som holder en fast i de tre retninger.
Hvordan lever vi vores liv, så folk bliver nysgerrige på, hvem Jesus er?

Christina Preisler