Andagtsmateriale til fastetiden

Igen i år i Metodistkirken i Danmark er der udviklet et andagtsmateriale til fastetiden. Denne gang er det Louise Aaen og Mark Lewis, præster i Strandby, der har udarbejdet det. Du finder det i kirken.Er din Gud for lille?
I fastetiden tager vi fat i et af de allervigtigste emner inden for troens ver- den, nemlig vores gudsbillede og gudsforståelse. I disse dage, er troen på Gud o e lagt op til stor debat, hvor folk på alle sider af sagen fremhæver synspunkter, som argumenterer enten for eller imod Guds eksistens. Men der er o e noget, der mangler i menneskers påstande om Guds eksistens, når de kommer frem i det o entlige rum. Det handler netop om, hvilken slags ”gud” man argumenterer enten for eller imod. Kan det være, at vores forståelse af gud er for lille?
Alle mennesker kan roligt blive enige om, at det nærmest er umuligt at navigere sig igennem livet uden at tro på noget, der er større end os selv. For dem, der vælger Gud fra, vil der højst sandsynligt komme én eller an- den form for erstatning: staten eller regeringen, humanisme, et moralko- deks eller en ideologi, fornøjelse, rigdom, osv. Disse ting kan o e opfylde et religiøst behov for orden og forbindelse med andre mennesker, vores omgivelser og verden, men er ikke i sig selv i stand til at tilfredsstille den dybeste længsel e er mening og åndelig befrielse.
Ikke desto mindre, når vi begynder at tale om Gud, er der alligevel behov for dybere e ertanke. Det giver ikke mening, at sige til sig selv, at troen på Gud er min grundlæggende overbevisning, hvis ikke jeg er klar over, hvil- ken slags Gud jeg egentlig tror på. Problemet for mange af os er, at vores forestillinger om Gud og det åndelige ”univers” er præget af vrangbilleder og fortegnede opfattelser. Ligner gud for dig, f.eks., en streng forælder eller en skrap autoritær person, ivrige e er at angribe dig, når du gør no- get forkert? Er gud nærmest en tanke, som er proppet ned i en kasse og trukket frem kun til særlige højtider eller når livet er svært? Ligner gud for dig, en skægstryggende bedstefar, en kosmisk julemand, en slags duk- kefører eller en ”kum-ba-ya-syngende hippie”, som ellers er sød nok, men ikke i stand til at udruste os til at færdes i den virkelige verden? Så er det muligt, at din gud er for lille.