Velkommen til julegudstjeneste søndag d. 24. kl. 14.00 v. pastor Christina Preisler.