Café Quindfolk AFLYST

-->
To mænds rejse og reformation
Om Luther og Wesley
Godt selskab - God mad – God viden
          

-->
Torsdag d. 2. november kl. 18.00-20.30
I Danmark kender vi Folkekirken som den almindelige kirke. Andre steder i verden er Metodistkirken den almindelige kirke.
Torsdag 2. november benytter vi i Café Quindfolk 500 året for reformationen til at kaste lys over ligheder og forskelle på de to kirker.
Pastor Christina Preisler tager udgangspunkt i den fromme tyske munk Martin Luthers og den lige så fromme engelske præst John Wesleys liv.
De mødte aldrig hinanden, for der var 200 års forskel på dem, men begge havde de deres hyr med at leve op til deres eget billede af, hvordan en kristen bør være – og begge fik de en skelsættende aha-oplevelse af, at de ikke skulle være eller gøre noget bestemt for at være omfattet af Guds kærlighed.
Sjovt nok ud fra præcis det samme stykke i bibelen.
Det kom til at forandre deres liv.  Det kom også til at forandre deres omverden, og begge blev ophavsmænd til nye kirker.
Velkommen til en spændende aften, hvor der også bliver sat god tid af til spørgsmål.
Inden Christinas indlæg spiser vi sammen - og der er dækket op med en rar buffet. Prisen er 100 kroner (75 kr. for studerende og pensionister).
Tilmeld dig senest mandag 30. oktober til Anne Hedegaard Haldan på mail:
annehaldan@gmail.com eller tlf. 2239 0902.

Efter programmet er der mulighed for at deltage i en kort, fredfyldt refleksion i kirken.
Vi ser frem til at ses.
Café-udvalget i Metodistkirken
Norgesgade 38, Esbjerg