Langfredag

Tekster: Esajas kapitel 52 fra vers 13 til kapitel 53 vers 12 og Matthæusevangeliet kapitel 27 versene 27-56.
Langfredag er den dybest, mest alvorlige og mørkeste dag i kirkeåret. 
På korset er al ægte skyld samlet på et sted og i et evigt nu. Den eneste måde, hvorpå synden og skylden kan udslettes, er, at Gud selv tager den på sig og dør under vægten af den.
Helvede er at være forladt af Gud. På korset var Jesus i Helvede under Guds vrede over synden og derfor forladt af Gud - for at vi ikke skal blive det. 
Gud har taget det onde alvorligt. Det onde, der sker i verden bliver ikke bagataliseret - det kostede Jesus livet og han lider med os. Samtidig gælder det også, at den, der har krænket Gud og et andet menneske og gjort noget, der ikke kan tilgives, har fået sin skyld betalt.
Jesu død ændrer verden. Dødsriget er blevet angrebet! Jesus tog døden til fange og blev dens besejrer. Han tog den på sig, men da han gjorde det, stak døden sig på ham, og døden døde.
"Korset er det tegn, hvori al falsk sikkerhed i vores liv fordømmes, og hvori troen på Gud alene skabes." (Bonhoeffer)
Reflektion: Hvad ser du langfredag, når du følger Jesus på hans vej til korset? Hvor er du selv i beretningen?
(Tankerne fra denne andagt er hentet i Flemming Baatz Kristensens bog "På pilgrimsrejse i kirkeåret I" i afsnittet om langfredag.)